Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A 2011. október 20-21-én Fót vonzáskörzetében tartandó demonstráció részletei és rendszabályai

2011.10.15

 Forgatókönyv a 2011. október 20-21. napján megtartandó demonstrációhoz

(A demonstráció bejelentését a DUNAKESZI RK. tudomásul vette!)

 

A demonstráció gyülekező helyszíne: Fót,   2102-es számú főút 8050 km-nél található körforgalom szerviz útja. /2011. október 18-19-én a rendőrség képviselőjével történő egyeztetés után válik véglegessé a gyülekezés helyszíne./

 

A demonstráció helyszíne : 2102. számú főút Budapest irányába haladó forgalmi sávjának a körforgalom és a Fóti Cora felüljáró első szakasza, a körforgalmat követő 2 x 2 sávos szakaszon a 8050 és a 7900 km szelvények között az úttest jobb oldali sávjában.

 

Demonstrációra gyülekező: 2011 október 20-21. nap 06:30 órától.

 

A demonstráció időtartama: 2011. október 20-21. 07:00 órától - 11:00 óráig

 

A demonstrációra érkezők a 2102. főút körforgalomba csatlakozó szerviz úton parkolhatnak a KRESZ szabályok betartásával egysoros  vonalban. 06:55 – 07:00 órakor rendőri felvezetéssel foglaljuk el a demonstráció helyszínét. 

 

A demonstráció helyszínén felállított gépkocsik és a balesetek védelme/megelőzése érdekében a közútkezelő u.n. „halszállkát” helyez ki a kikerülési irány meghatározása céljából. Az illetékes rendőrkapitányság folyamatos rendőri jelenlétet nem tervez, visszatérő ellenőrzésről/segítségnyújtásról gondoskodik.

 

A helyszínen megjelenő médiumokra a rendszabályok nem, viszont a KRESZ-ben és egyéb előírásokban meghatározott törvények/utasítások vonatkoznak! Ezért felhívom a helyszínre érkező médiumok képviselőinek figyelmét a parkolás és a KRESZ betartásának kiemelt figyelembe vételére!

 

Mivel az engedély 20 gépkocsira/20 főre lett kiadva, az esetleges engedélyezett darab/létszámon felüli gépkocsik/személyek a demonstráción való elhelyezésére/részt vételére az engedélyező szerv (Rendőrség) megbízott/helyszíni képviselőjével történő egyeztetés után van lehetőség!

Program

- 06:55 órától a demonstrációra érkező gépjárművekkel rendezett sorban elfoglalásra kerül a jobb oldali forgalmi sáv.

 

- 07:10 órától a vélemény nyilvánítás különböző formái.

 

  Biztonsági és egyéb rendszabályok.

- A demonstráción TILOS fegyveresen, felfegyverkezve részt venni. A jelen lévőknél önvédelmi, szolgálati lőfegyver, illetve az élet kioltására, vagy a testi épség megsértésére alkalmas eszköz NEM LEHET.

- A demonstrációra érkező járművezetőnek rendelkeznie kell érvényes vezetői engedéllyel és vezetésre képes állapotban kell lennie.

 

- A rendezvényen csak érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel (műszaki vizsgával) rendelkező, biztonságos közlekedésre alkalmas műszaki állapotban lévő gépjárművek vehetnek részt.

 

- A demonstrációban résztvevő személyek a rendezvény ideje alatt lehetőleg vagy a járműveikben, vagy a jármű és a hozzá közelebb eső (jobb oldali) út padkán tartózkodjanak. Gyalogosként közlekedve szintén ugyan ezt a jobb oldali padkát vegyék igénybe!

 

- A demonstráció előtt és alatt szeszes ital fogyasztása TILOS.

 

- A demonstrációra szolgálati gépjárművel érkezni TILOS.

- Kérem, hogy egyenruhában, beleértve a használatból már kivont korábbi egyenruhákat is, senki ne menjen a demonstrációra, mert annak viselését az arra  vonatkozó jogszabályok kizárják!

- A rendezvényt megzavaró személyekkel szemben a főszervező  jogosult, illetve köteles fellépni. A főszervező a rendezvényt megzavaró személy figyelmét felhívja, hogy hagyja el a helyszínt, ha erre nem hajlandó, akkor a legközelebbi rendőr segítségét kéri.

- Az útlezárásban résztvevő gépjárművekre ki kell ragasztani a demonstráció  plakátját, illetve olyan jelzést, ami a részt vétel, a demonstrációval egyet értés és a rendszabályban foglaltak tudomásul vételét jelenti.

- A részt vevők a gépkocsiból történő kiszállás esetén KÖTELESEK felvenni láthatósági mellényt!

- A rendezvényre a szervező létszám függvényében (10 %), rendezőt biztosít. Ha nem kívánatos személy próbál csatlakozni, a rendezők udvariasan kérjék meg a távozásra, ha szükséges kérjék a biztosító rendőrök segítségét!

 

- A rendezvényen résztvevők kötelesek a főszervező, főrendező, illetve a rendezők utasításait betartani.

 

- A demonstráció nem valósíthat meg bűncselekményt!

 

- Semmilyen külső provokációra ne reagáljon senki. Ha valaki a résztvevők közül kezd el nem megfelelően viselkedni, azonnal ki kell zárni!

 

- A transzparenseken önkényuralmi jelkép, bűncselekményre/szabálysértésre felhívó és trágár szöveg megjelenítése TILOS! A transzparenseken megjelenített szövegek/képek lehetőség szerint politika mentes közléseket/ábrákat tartalmazzanak!

 

- A részt vevők tudomásul veszik, hogy a demonstráció ideje alatt közszereplőnek minősülnek, így kép és hangfelvétel készülhet róluk!

 

A nem nevesített kérdésekben a Gytv, a PTK, valamint egyéb törvények/jogszabályok az irányadóak!

 

- A rendezvény végén 11:00 óráig a főszervező irányítása mellett a résztvevők rendezetten elhagyják a helyszínt.

 

 

A  rendezvény deklaráltan politika és lehetőleg politikus mentes!

 

A BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE A DEMONSTRÁCIÓ FELOSZLATÁSÁT VONJA MAGA UTÁN.

Fót, 2011. október 15.

 

Balázsi Kálmán

szervező