Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Rendőr kötelezettségei, azaz jogfosztottságának bizonyítékai

2011.04.11

Mivel sajnos a nagy többségnek fogalma sincs arról, hogy a rendőri hivatást választók milyen szinten jogfosztottak, így ezt az információhiányt megpróbálom pótolni. (Ha már a médiumok vagy elhallgatják a tényeket, vagy torzítanak...

"A hivatásos állomány tagjának kötelezettségei:

A rendőr:

1) nem politizálhat,

2) nem sztrájkolhat,

3) a vezetői utasítást, a parancsot (kivéve, ha az bűncselekmény elkövetésére szólít fel) nem bírálhatja, akkor sem, ha az nyilvánvalóan megalázó, vagy jogszabálysértő. Jogorvoslatra, csak a parancs végrehajtását követően van lehetősége,

4) szolgálatán kívül is kifogástalan életvitelt kell tanúsítania és bele kell egyeznie, hogy bármikor ellenőrizhetik szolgálaton kívüli magatartását, családi, baráti és lakókörnyezeti kapcsolatait, anyagi, jövedelmi viszonyait,

5) szolgálati feladatait életének és testi épségének veszélyeztetése árán is köteles ellátni,

6) a szolgálata ellátása során elkövetett hibáiért sok esetben katonai büntetőeljárás keretében, azaz a civilekre vonatkozónál szigorúbb jogszabályok alapján vonhatják felelősségre,

7) szolgálati helyét állományba vételekor az ország területén belül bárhol meghatározhatják, 3 évente 8 hónapra beleegyezése nélkül családjától távol eső helyre is vezényelhetik,

8) köteles bejelenteni a szolgálatteljesítési időn kívüli tartózkodási helyét ahonnan értesíthető, elérhető és bármikor berendelhető munkavégzésre,

9) köteles bejelenteni külföldre utazását,

10) másodállást csak szűk körben és kizárólag engedéllyel vállalhat,

11) köteles bejelenteni a gazdasági társaságban - munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak nem minősülő - személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági, felügyelő bizottsági tagsági vagy vezető tisztségviselői viszony létesítését,

12) állományba vételekor próbaideje bármely más jogviszonynál hosszabb időtartamban, akár 1 évben is meghatározható,

13) beosztásából - más jogviszonyokban meg nem engedett módon - egyoldalú munkáltatói intézkedéssel, a szolgálat érdekében felmenthető és azonos vagy más magasabb beosztásba kinevezhető,

14) szolgálati viszonyát saját elhatározásából, egyoldalúan csak úgy szüntetheti meg, hogy ezzel - más jogviszonyokban elképzelhetetlen módon - lemond a szolgálata során korábban már megszerzett kedvezményekről (rendfokozat, más fegyveres szervhez való felszerelés, szolgálati nyugdíj folyósítása az öregségi korhatár előtt),

15) szolgálatteljesítési ideje - az általános heti 40 óra mellett - részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásokban heti 48 óra is lehet, miközben a Hszt. azt sem nem határozza meg, hogy melyek a részben vagy egészben készenléti jellegű beosztások,

16) évente akár 450 óra túlórára is kötelezhetik, ami 150 órával haladja meg a polgári életben maximálisan elrendelhető túlórák számát,

17) más szakmákban elképzelhetetlen módon a szolgálattal össze nem függő bűncselekmény elkövetése esetén is felfüggeszthető a beosztásából, illetménye 50 %-ának megvonásával az eljárás befejezéséig, miközben családjának eltartása érdekében más kereső foglalkozást ezen időszakban is csak korlátozottan és engedéllyel létesíthet,

18) számos beosztásban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli, melynek elmulasztása a szolgálati viszony azonnali hatályú megszűnését eredményezi,

19) szintén számos beosztásban köteles hozzájárulni nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez és ha e feltételeknek nem felel meg, a munkáltató egyoldalúan más beosztásba helyezheti, vagy jogviszonyát megszűntetheti,

20) köteles tudomásul venni, hogy munkavégzése során, beleegyezése nélkül titkosszolgálati eszközökkel bármikor megfigyeljék, pártatlanságát akár bűncselekmény elkövetésével történő provokáció útján is próbára tegyék,

21) köteles megfelelni a vele szemben támasztott fokozott fizikai és pszichikai követelményeknek, a fizikai felmérésen való meg nem felelése esetén szolgálati viszonya megszüntethető,

22) rendszeresen részt kell vennie vezetéstechnikai, lövészeti, jogszabály ismereti és fizikai felméréseken, ezek elmulasztásáért fegyelmi felelősséggel tartozik, elégtelen teljesítésük esetén pedig állásából felmenthető."

Forrás: FRSZ.hu

Egy példa a "rendőrrel mindent meg lehet tenni" esetre:

"10 perc késésért 200.000 Ft pénzbüntetés

A Btk. tavalyi módosításával megnövelt pénzbüntetés miatt újabb kollégánk került nehéz anyagi helyzetbe. Az érintett 15 éve teljesít szolgálatot, jelenleg helyszínelő-bizottságvezető, nyomozó beosztásban, 24/72-es váltásos rendszerben. Alosztályuk 2001. évben alakult 21 fővel, ami jelenleg kétharmados feltöltöttséggel működik. A munka természetesen nem csökkent, mert 24 órában ketten végezik 3 ember munkáját.
Kollégánk vesszőfutása a lövészet elmulasztásával kezdődött, ami egy szép márciusi nap reggeli 6 órájára volt kitűzve. Előző nap azonban 24 óra szolgálat után még rá kellett húznia egy órát a papírmunkára, így nem tudta reggel 8-kor leadni a szolgálatát. Szolgálat közben sem tudta kivenni a 4 óra pihenőt, mert munka volt. A hivatását szerető kolléga pedig előbb végrehajtja a munkát aztán pihenne, ha tudna. Felettesének jelezte is szóban, hogy nem tudja majd kipihenni magát a lövészetre, de ezt figyelmen kívül hagyták.
Jött az ominózus reggel. Felhúzta reggel 5 órára a telefonját, de a fáradtság miatti mély állomban nem hallotta meg az ébresztőt csak és 5 óra 50-kor kelt. Gyors öltözés után rohant be, de 10 perccel lekéste a lőtérre induló buszt. 
Telefonon jelezte is parancsnoka felé, hogy elkéste a buszt, így menne másnap, de erre már nem adtak lehetőséget neki.

Először fegyelmi eljárást akartak vele szemben indítani, de előbb, a biztonság kedvéért az ügyészség állásfoglalását is kikérték. Az ügyészség pedig lecsapott, mintha az évszázad bűnügyére bukkant volna! Büntetőeljárást kezdeményeztek kollégánkkal szemben, szolgálat alóli kibúvás miatt. A lövészet elmaradása gondolom elemeiben rázta meg és veszélyeztette a kapitányság egész épületét és a személyi állomány fegyelmi helyzetét!
A gyanúsítotti kihallgatáson kollégánk panasszal is élt, mivel a vád szerinti ezt a katonai bűncselekményt csak szándékosan lehet elkövetni, de az elalvás ezek szerint előre megfontolt szándékos kötelességszegés. Végül is szándékosan szoktunk elaludni otthon. (Később az első fokú bíróság előtt átminősítették a cselekményt parancs iránti engedetlenségre.)

Időközben áthelyezését kérte egy másik kapitányságra, ahol fogadták is volna, de az „ügy" ennek is keresztbe tett!
A bíróság első fokon 60 ezer forint pénzbüntetést szabott ki, amit védője tanácsára el is fogadott. Nem így az ügyész, aki, mivel az évszázad bűnözőjéről volt szó, súlyosbításként 375 ezer forintos pénzbírságot, 1 év próbára bocsátást és rendfokozatban visszavetést kért ellene, így az ítélet nem emelkedhetett jogerőre. A másodfokú ítélet nagyjából helyben hagyta az első fokú ítéletet, de a pénzbírságot 200.000 Ft-ra emelte!
Az ügy egy teljes évig húzódott, folyamatos bizonytalanságban tartva kollégánkat. Az idegeskedésnek és az áthelyezés meghiúsulásának meg is lett az eredménye, egy „jó kis" gyomorfekély formájában. A végén pedig olyan anyagi terhet róttak rá, amit szinte képtelen kifizetni.

Nem tudom elképzelni, hogy egy rendőr 10 perces késése ekkora bűn legyen! A hivatásos szolgálati formán kívül nincs még egy ilyen munkahely Magyarországon, ahol ilyen fenyegetettség alatt kellene dolgozni! Persze semmi gond nem lenne, ha jönne már az ígért anyagi és erkölcsi megbecsülés, amiről egyenlőre csak egy levelünk van a miniszterelnöktől és a belügyminisztertől! Azt azonban a boltban nem fogadják el, hiába is mutogatnánk! Ha ez a büntetés a kolléga havi fizetésének „csak" a fele lenne, gond nélkül kifizetné. Jelenleg azonban úgy néz ki, hogy a szolgálati törvényünk preambulumában megfogalmazott fokozott áldozatvállalás miatti kedvezményeink teljes elvétele jut nekünk anyagi és erkölcsi megbecsülésként!

K.J.

Forrás: FRSZ.hu

K.J.